Menu Luk

Referater fra generalforsamlinger i pdf-format for året.

 klik på plus tegnet og herefter på referat for det valgte dokument.

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.

Indkaldelse
Referat
Regnskab 2018-19

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.
Referat
Beretning
Regnskab
Budget

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.
Indkaldelse
Referat

Digegruppe beretning

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.
Indkaldelse
Beretning 

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.
Referat
Forslag
fra bestyrelsen vedr. ordensregler bålplads.

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.
Referat
Beretning 
Regnskab
Budget

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.
Referat
Beretning 
Regnskab
Budget

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.

Indkaldelse + forslag
Referat

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.

Indkaldelse
Regnskab
Budget

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.

Indkaldelse
Referat
Regnskab
Budget

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet. 

Indkaldelse
Forslag Behandling af fedtemøg.
Referat
Regnskab
Budget 

Der blev i 2009 indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
X-indkald
X-bilag1 Forslag til ny § 2 i vedtægten.
X-bilag2 Forslag til mandat til bestyrelsen i det videre arbejde med etablering af dige.
X-forslag Kirsten Esricht og Jacob Ditlevsen, vedr punkt 7 i mandat.
X-bilag2A Dige kan etableres efter to forskellige bestemmelser i Lov om kystbeskyttelse. 
X-referat

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.
Referat
Beretning 
Regnskab
Budget

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.
Referat
Beretning 
Regnskab
Budget

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.
Referat
Beretning, 
Regnskab
Budget

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.

Medlemsbrev Udsendt til medlemmer før generalforsamling vedr. vedtægtsændringer.
Forslag Overvejelser vedr. vedtægtsændringer.
Forslag Ændringsforslag til § 4 i forslaget vedr. nye vedtægter.

Regnskab Findes i samme dokument.

Dokumenter i pdf-format fra årets generalforsamling, klik på dokumentnavnet.

Pt. ingen dokumenter i arkivet.