Menu Luk

Vigtigt! Kære bådejer!
Vi gør opmærksom på at din båd skal flyttes senest 1/10-2020. Bådene må ikke ligge på forstranden om vinteten af hensyn til vores nye dige. Gamle, glemte og forladte både bedes fjernet, og kan, hvis ejer ikke henvender sig blive flyttet på regning.
Hilsen bestyrelsen 18D

Til medlemmerne, Kontigent til 18d. 
Så er det igen blevet tid til den årlige indbetaling til grundejerforeningen. På generalforsamlingen blev et uændret kontingent besluttet Kontingentet er på 250 kr., der dækker perioden 1.august 2019 – 31.juli 2020 skal indbetales senest den 30.oktober, hvilket kan ske via netbank til:
Reg.nr. 1551 kontonummer 8473145
NB! Vejnavn og husnummer skal anføres ved indbetaling.

Seneste nyt! 
Afvisning af klage i sag om vandløbsregulering i forbindelse med højvandssikring af Næsby Strand i Slagelse Kommune.Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen over Slagelse Kommunes afgørelse af 25. juli 2019 om vandløbsregulering samt etablering af et udpumpningsanlæg for drænvand i forbindelse med højvandssikring af Næsby Strand.