Menu Luk
Grundejerforeningen 18d.

Grundejerforeningen 18 D – Næsby Strand er stiftet tilbage i 1964. Grundejerforeningen består af ca 62 parceller og et fælles strandareal.

Fællesareal.
Grundejerne har på forstranden et fællesareal på ca. 8.000 m2. På fællesarealet er der bådplads, bålplads samt borde og bænke.

Information i øvrigt.
Grundejerforeningen har to udhængsskabe, som bruges til diverse information. Det ene skab er placeret ved stien ned til fællesarealet, mens det andet er placeret ved Græsgangen 9.

Ordensregler iøvrigt.

Grundejerne har på forstranden et fællesareal på ca. 8.000 m2. På fællesarealet er der bådplads, bålplads samt borde og bænke.
På forstranden er der hvert år Skt. Hans bål. Det er også på forstranden, at teltet placeres, når grundejerforeningen i slutningen af juli måned afholder generalforsamling med efterfølgende fællesspisning.

Bådpladsen.
Ophalervogne, både og surfbræt, der tilhører grundejerne i 18D, skal placeres på bådpladsen syd for de opstillede borde og bænke og nord for den befæstede sti (stabilt grus).
Alle både og surfbræt skal være forsynet med et nummer. Det nummer der hører til ens parcel, kan I få oplyst ved henvendelse til formanden for grundejerforeningen.

Bålpladsen.
I perioden fra den 1/6 til den 15/6 må medlemmerne af 18d placere brændbare tørrede grene på den af grundejerforeningen etablerede bålplads – der må ikke lægges grønt haveaffald på bålpladsen!
Bestyrelsen forestår afbrændingen Skt. Hans aften.

Den øvrige del af året er det ikke tilladt den enkelte grundejer at benytte bålpladsen til afbrænding af haveaffald, jævnfør miljøministeriets affaldsbekendtgørelse og Slagelse kommunes regulativ for afbrænding. Det er tilladt at afbrænde bål af rent tørt træ i op til 200 liters mængde (snobrødsbål). Afbrænding af større mængde end 200 liter skal anmeldes til beredskabet i Slagelse kommune.
Bålforbud grundet tørke eller lignende skal overholdes. Et eventuelt bålforbud vil fremgå af opslag i udhængsskabe.

Affald.
Det er ikke tilladt at placere eller henkaste nogen form for affald på områdets fællesveje og opholdsarealer, herunder områdets fællesareal.
Vær med til at holde strand og fællesareal ren. Benyt affaldssækken der er placeret ved bænkene.

vej-klipning2

Fællesvejene.
Det er grundejerforeningens ansvar at holde vejene i området i rimelig stand. Rent praktisk sker det ved, at bestyrelsen indkalder grundejerne til en fælles arbejdsdag i løbet af maj måned. Se opslag i udhængsskabe. Det påhviler grundejer, at beskære buske og træer til skellinjen mod vejen, samt at holde denne beskæring vedlige. 

Den højest tilladte hastighed på fællesvejene er 20 km. Gør jeres gæster opmærksom på, at der skal køres langsomt i området. Det gør området mere sikkert for alle gående, men især har vi alle et særligt ansvar for, at børn kan færdes sikkert.
På grund af vores smalle veje, og af hensyn til renovationsbiler og andre store køretøjer, skal hække, buske og træer imod vejarealet klippes og beskæres.

Placering af motorkøretøjer, der tilhører et medlem eller dennes husstand, skal finde sted inde på den enkelte parcels område.

Grundvand og miljø.
Grundejerforeningen har ansvar for den fælles pumpebrønd med tilhørende afløbsledning. Drænpumpen er blevet godkendt af myndighederne november 2006 med diverse betingelser.
Der må pumpes kontinuerligt i perioden 1. november til 30. april. Ved større regnvejrshændelser kan der, mod dokumentation med metrologiske data, pumpes i en kortere periode udenfor perioden 1. nov. til 30. april. Dokumentationen skal følges af en aflæsning af elforbruget. 

Støjende redskaber.
Anvendelse af motorplæneklipper, motorsav og andre støjende redskaber må i weekender i tiden 1. maj – 1. oktober kun finde sted på følgende tidspunkter:
Lørdage: 9.00 – 12.00 samt 14.00 – 17.00 
Søn – og helligdage: 9.00 – 12.00