Menu Luk

Referat fra Digelagets seneste bestyrelsesmøde: Digelag Næsby Strand bestyrelsesmøde 18042020 .

14. september 2018

Slagelse Kommune har godkendt “Vedtægt for Næsby Strand Digelag”, så der kan oprettes et digelag. Afgørelsen kan inden fristens udløb påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 12. oktober 2018.

Afgørelsen er desuden sendt til alle, der har en individuel interesse i sagen.