Menu Luk

ORIENTERING FRA DIGEGRUPPEN AF 7. MAJ 2014.
NÆSBY STRAND

Digegruppen har holdt deres første møde, og vil meget gerne have en åben og tæt dialog med alle berørte grundejere.
Vi vil løbende orienterer på hjemmesiden www.naesbystrand.dk, herunder dagsordner og referater fra vores møder.
Alle er selvfølgelig til enhver tid velkomne til at kontakte enhver af os med alt hvad der falder for – det være sig spørgsmål, gode råd, ønsker til hvad vi skal tage op på vores møder osv. osv. osv. –

kun fantasien sætter grænser – jo mere kommunikation jo bedre til gavn for et godt samarbejde!
Mange hilsner med ønsket om en god sommer.

DIGEGRUPPEN

Ovenstående var introduktionen fra den nydannede arbejdsgruppe, Digegruppen af 7. maj 2014. Gruppen blev dannet for at kickstarte den kamp for et dige, der allerede startede i 2008, som det kan ses af det korte historiske oprids under fanen Digesagen.

Den fulde orienteringsskrivelse kan ses i pdf format under nedenstående punkt 2014.

Nedenfor er digegruppe materiale tilgængeligt i pdf format, dokumenterne er listet under år.

Dokumenter i pdf-format fra året, klik på dokumentnavnet.

Status den 23. februar 2018 fra digegruppen.

Tidsplan marts måned fra digegruppen.

Status fra digegruppen til generalforsamlingen.

Dokumenter i pdf-format fra året, klik på dokumentnavnet.

Status fra digegruppen til generalforsamlingen.

Dokumenter i pdf-format fra året, klik på dokumentnavnet.

Statusnotat fra digruppen den 3. maj 2016.

Dokumenter i pdf-format fra året, klik på dokumentnavnet.

Statusnotat fra digegruppen den 24. april.

Udgiftsberegning fra digegruppen.

Notat fra digegruppen, digesagen fremmes. 

Beretning fra digruppen til generalforsamlingen.

Skitseprojekt  Rambøll har på vegne af digegruppen
og Slagelse Kommune udarbejdet nærværende skitseprojekt for højvandssikring af Næsby
Strand. 

Dokumenter i pdf-format fra året, klik på dokumentnavnet.

Orientering til grundejerene fra den nydannede digegruppe af 2014.

Referat fra digegruppemøde den 1. juni 2014.

Referat af statusmøde d. 31. juli 2014 med Slagelse Kommune og Rambøll.