Menu Luk

Den fungerende bestyrelse 2018-2019.

Formand: Birgit Rømer, Græsgangen 13

Næstformand: Mads Trustrup, Bæltevej 13

Sekretær: Karen Lasthein Andersen

Kasserer: Vita Friis, Bæltevej 2C

Bestyrelsemedlem: Dorte Friis, Bæltevej 2B

NS-1956

Bestyrelsen ifølge vedtægterne.
I følge foreningens vedtægter består bestyrelsen af 5 medlemmer, der vælges for en toårig periode på generalforsamlingen. 

Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, herudover konstituerer bestyrelsen sig selv.
Der vælges for 1 år ad gangen to bestyrelsessuppleanter, revisor samt suppleant for denne.
Valgbare til bestyrelsen er ejere samt deres ægtefælle/samlever af de i § 3 nævnte parceller. Genvalg kan finde sted.

Se foreningen samlede vedtægter under fanen Generalforsamling.